Ambrosus Whitepaper (Nederlands)

28 Jan

Ambrosus Whitepaper (Nederlands)

Bron: https://ambrosus.com/assets/Ambrosus-White-Paper-V8-1.pdf

Vertaling door: Coininfo.be

Beknopte samenvatting

Het origine van Ambrosus
I know that I am mortal and the creature of a day: but when I search out the
massed wheeling circles of the stars, my feet no longer touch the earth, but, side
by side with Zeus himself, I take my fill of ambrosia, the food of the gods…

– Ptolemy

Het Ambrosus netwerk, gebaseerd op blockchain technologie, is een ecosysteem voor bevoorradingsketens dat instaat voor controle van origine, wettelijke naleving en zorgvuldige behandeling van de producten binnen het netwerk. De primaire focus van Ambrosus is het verbeteren van de bevoorradingsketens binnen de voedings- en medicinale sector. Daarnaast kan het protocol toegepast worden op elke complexe bevoorradingsketen indien dat gewenst is.

Door gebruik te maken van gedistribueerde grootboeken, data verwerkingsmechanismen en sensorsystemen kan het Ambrosus platform geïntegreerd worden in elke transportstroom en transparantie op elk punt garanderen. Deze nieuwe mogelijkheden laten klanten en derde partijen toe om na te gaan of de kwaliteitsnorm nageleefd werd. Ambrosus laat daarnaast ook additionele informatietransmissie toe tussen twee partijen in deze transportstroom. Deze informatie kunnen deze partijen op hun beurt gebruiken om nieuwe applicaties en markten te ontwikkelen met behulp van real-time data op het platform.

Ambrosus maakt gebruik van de Amber token om deze functies aan te bieden op een gedecentraliseerde manier. De Amber token wordt gebruikt om informatie op het Ambrosus netwerk up-to-date te houden terwijl producten het logistiek proces doorlopen. Op deze manier is er geen centrale entiteit vereist die instaat voor controle en het beheren van verwerkingsvermogen, de token daarentegen laat een transparant ecosysteem toe waarbij oncensureerbare data geraadpleegd kan worden door zij die dat wensen.

Continue reading

Position Paper DNB, Cryptocurrencies en ICO’s – Rondetafelgesprek 24 januari 2018

24 Jan

Position Paper van De Nederlandsche Bank
Rondetafelgesprek Cryptocurrencies/ICO’s, d.d. 24 januari 2018
Afbeeldingsresultaat voor de nederlandse bank

Bron: http://bit.ly/2DANhjZ

Innovatie verandert het betaallandschap
Nederland heeft een veilig, betrouwbaar en efficiënt betalingsverkeer, dat
voortdurend innoveert. Een stabiel en betrouwbaar geldstelsel is van essentieel
belang voor de economie. DNB staat positief tegenover innovatie in het
betalingsverkeer en meer algemeen in de financiële sector. Nieuwe toetreders en
technologieën verrijken de keuzemogelijkheden van gebruikers en leggen druk op
bestaande spelers om ook te innoveren.

Continue reading

Cryptocurrency position paper (NL) – Tweede kamer, 24 januari 2018

22 Jan

De impact van cryptomunten op het betalingsverkeer
Een paradigmaverschuiving in ons geldstelsel

Position Paper voor het Tweede Kamer rondetafelgesprek op 24-01-2018
Bron: https://tweedekamer.nl – Alle rechten behoren toe aan auteur Thomas Bollen.

Auteur: Thomas Bollen
Financieel onderzoeksjournalist voor Follow the Money, MSc Financial Economics (Erasmus Universiteit Rotterdam), MSc Sustainable Energy & Entrepreneurship (University of Nottingham)

Geachte Kamerleden,
De impact van cryptomunten op ons betalingsverkeer is van fundamentele aard: een paradigmaverschuiving in ons monetaire systeem. De Nederlandse overheid dient daarom haar visie op – en de inrichting van – ons monetaire bestel (in samenwerking met Europese autoriteiten) aan te passen aan de nieuwe realiteit.

Continue reading

Het Bitcoin lightning netwerk – Samenvatting (Nederlands)

17 Jan

Het Bitcoin lightning netwerk

Bron: https://lightning.network/lightning-network-summary.pdf

Vertaling door: https://coininfo.be 

Bitcoin adres: 16WHXMKsLHzG68oqZbKiF8fYRzxSqo1abg

Het Lightning netwerk is een gedecentraliseerd systeem voor directe microbetalingen met hoog volume, in tegenstelling tot het klassieke financiële stelsel komt er in dit netwerk geen derde partij aan te pas. Dit heeft als gevolg dat derde partij risico’s uitgesloten zijn.

Bitcoin (de populairste digitale munteenheid tot op heden) laat iedereen toe om een waarde transactie te verrichten zonder dat hierbij tussenpersonen of bewaarplaatsen aan te pas komen. Bitcoin bevat een geavanceerd script dat gebruikers toelaat om transacties te verrichten. Er zijn echter zwakke punten in het gedecentraliseerde design van Bitcoin. Transacties die gevalideerd moeten worden op de bitcoin blockchain nemen tot wel 1 uur in beslag vooraleer deze definitief bevestigd en onomkeerbaar zijn. Micropayments worden daarnaast zeer onregelmatig gevalideerd en de hoge netwerkkosten die betaald moeten worden maken dergelijke transacties onmogelijk.

Het Lightning netwerk heeft als doel om deze problemen op te lossen. Het is een eerste implementatie van een multi-party smart contract (programmeerbaar geld) die gebruik maakt van bitcoin’s ingebouwde scripting technologie. Het Lightning netwerk is voorloper op het vlak van deze technologische ontwikkelingen.

Directe betalingen. Bitcoin verzameld transacties in blocks die elke 10 minuten gecreëerd worden. Betalingen worden geacht correct gevalideerd te zijn mits er 6 block bevestigingen zijn, dit neemt dus ongeveer 1 uur in beslag. Op het Lightning netwerk hebben betalingen geen block bevestigingen nodig maar zijn deze direct en atomisch. Lightning kan dus gebruikt worden aan de kassa in de winkel (PoS toepassing), om directe betalingen tussen gebruikers toe te laten of op een andere manier waar directe betalingen een must zijn.

Micropayments. Nieuwe handelsplatformen kunnen geopend worden die gebruik maken van micropayments. Lightning laat gebruikers toe om zonder beperkingen een fractie van een bitcoin te versturen (vb 0.00000001 bitcoin). De bitcoin blockchain hanteert momenteel een minimum output die vele malen hoger ligt, daarnaast wordt er een vaste transactiekost aangerekend die het uitvoeren van micropayments onmogelijk maakt. Lightning laat kleine betalingen toe en maakt tegelijkertijd gebruik van gevalideerde bitcoin transacties.

Schaalbaarheid. Het bitcoin netwerk zal veel meer transacties moeten kunnen ondersteunen om de last die het ondervindt van geautomatiseerde betalingen te kunnen slikken. De opmars van apparaten die met elkaar in verbinding staan hebben nood aan een platform waarbij machine-to-machine betalingen en geautomatiseerde micropayments mogelijk zijn. Lightning netwerk transacties worden uitgevoerd naast de blockchain zonder hierbij het eigenaarschap of vertrouwen van het bitcoin netwerk af te vaardigen, dit zal gebruikers de mogelijkheid geven om ongelimiteerde transacties te verrichten tussen apparaten.

Hoe het werkt. Tegoeden worden geplaatst in een bitcoinadres kanaal dat gebruik maakt van meerdere handtekeningen. Dit kanaal wordt voorgesteld als de toegang tot het grootboek van bitcoin. Om de tegoeden in het kanaal uit te geven moeten beide partijen overeenkomen over het nieuwe balans. Het huidige balans wordt opgeslagen als de recentste transactie, ondertekend door beide partijen. Om een betaling te verrichten van een adres kanaal dienen beide partijen een nieuwe exit-transactie te ondertekenen. Alle oude exit-transacties worden hierbij ongeldig verklaart.

Het Lightning netwerk vereist geen medewerking van de tegenpartij om het kanaal te verlaten. Beide partijen hebben de mogelijkheid om eenzijdig het kanaal te sluiten en de relatie te verbreken. Aangezien beide partijen meerdere kanalen hebben met meerdere gebruikers op het netwerk kan een transactie verricht worden naar eender wie op het netwerk.

Door de betalingsvariabelen op te nemen op het ogenblik dat er een gevalideerde cryptografische hash is aangemaakt kunnen betalingen verlopen via een netwerk van kanalen zonder dat eender welke partij eenzijdige toegang nodig heeft tot eigendom van de tegoeden. Het Lightning netwerk laat toe wat voorheen niet mogelijk was met de klassieke financiële constructies waarbij het risico bestond op een monopolie. Zonder de nood aan eenzijdig vertrouwen en eigenaarschap kan participatie op het netwerk dynamisch verlopen en open zijn voor allen.