Modum.io – Whitepaper (Nederlands)

30 Dec.

Modum Whitepaper (Nederlands)

Bron: https://modum.io/wp-content/uploads/2017/08/modum-whitepaper-v.-1.0.pdf

Whitepaper vrijgegeven: augustus 2017

Vertaling door: Coininfo.be

Whitepaper

Data Integriteit voor toeleveringsbedrijven, mogelijk gemaakt door blockchain technologie.

De modum.io sensors leggen veranderingen in het klimaat vast tijdens het transport van fysieke producten. Eenmaal de producten overgedragen worden en van eigenaar veranderen wordt deze data geverifieerd door middel van een ‘smart contract’ op de blockchain. Dit contract gaat na of alle voorwaarden die vooraf vastgelegd zijn tussen de verzender, de ontvanger en de wetgever gerespecteerd zijn. Dit contract voert automatisch betalingen uit, verstuurt notificaties naar betrokken partijen, geeft de goederen vrij, enzovoort.

Inhoud

Blockchain voor leveringsbedrijven (a)

Strategie: pharmaceutica eerst (aa)

Strategie: blockchain agnostisch (ab)

Wettelijke context (b)

De nieuwe EU GDP wetgeving (ba)

Een efficiënte oplossing om aan de eisen van deze wetgeving te voldoen (bb)

Hoe het werkt (c)

De unieke invalshoeken van het Modum systeem (ca)

Technische details van het Modum systeem (d)

Eerste serie (da)

Transportproces (db)

Modum temperatuur sensors (dc)

Veiligheidsconcept (dd)

Wettelijke-naleving-als-service business model (e)

Last-mile logistiek (ea)

Slechts de start van modum.io (f)

Het ervaren team (fa)

De token verkoop (g)

Token economie (ga)

Mijlpalen (gb)

Het stemrecht en de dividenden (gc)

Vroege belegger stimulans (gd)

Bug bounty programma (ge)

Aankoopprocedure (gf)

Het minten van MOD tokens (gg)

Marktsegmentatie (h)

Producent tot groothandel (ha)

Distributie groothandel (hb)

Mail-order apotheken (hc)

Van testfase tot markttoetreding (j)

Testcase 1 (ja)

Testcase 2 (jb)

Testcase 3 met 3PL en mail-order apotheek (jc)

Business en prijsstrategie gebaseerd op testfases (jd)

Huidige status en go-to marktstrategie (je)

Blockchain voor leveringsbedrijven (a)
“Blockchain voor leveringsbedrijven” is een vooraanstaand en veelbelovend toepassingsgebied voor blockchains. Deze technologie laat volledige transparantie en traceerbaarheid doorheen het proces tussen partners toe. Het voordeel van de blockchain technologie in deze industrie is dat het een open, ongecensureerd grootboek voorziet om gegevens te verifieren.

Recentelijk hebben starters zich gevestigd in deze industrie (Chronicled, Everledger, SKuchain, Blockverify, ubirch, Provenance, etc.) alsook grote spelers (IBM, Microsoft, Walmart, Maersk, BHP Billiton, etc.) om proof-of-concept studies uit te voeren en research en development bronnen toe te wijden aan het bouwen van nieuwe platformen en het bevorderen van internationale samenwerkingen.

Strategie: pharmaceutica eerst (aa)

In mid 2016 toen Modum de deuren opende waren er slechts enkele werkende blockchain infrastructuren beschikbaar. Modum maakte de keuze om blockchains te gebruiken waarvan het bewezen is dat deze de industriële applicaties kunnen ondersteunen. Deze keuze laat Modum toe om zich volledig toe te wijden aan de ontwikkeling van de business case en om relatief neutraal/agnostisch te blijven binnen het groeiende portfolio van blockchain infrastructuren.

Modum heeft de pharmaceutische industrie uitgekozen als zijn eerste business case daar deze sector nood heeft aan goedkope, geautomatiseerde en integere logistieke oplossingen. De pharmaceutische industrie heeft een hoge standaard op het vlak van product veiligheid, beveiliging en stabiliteit. Het is de ideale kandidaat om blockchain technologie op toe te passen. Na het succesvol testen van een blockchain oplossing met hoge eisen is schaalbaarheid op andere gebieden haalbaar.

Strategie: blockchain agnostisch (ab)

De generale maturiteit van het ethereum netwerk en het ontwikkelingsstadium waarin Solidity zich bevindt hebben de doorslag gegeven voor Modum om Ethereum te gebruiken om verschillende concepten op uit te werken. Terwijl Ethereum tot op heden een voorloper is op vlak van infrastructuur zal Modum steeds open blijven staan voor andere opties in deze snel veranderende markt.

Om specifieker te zijn: de eisen van onze klanten om specifieke blockchains te gebruiken of om systemen te gebruiken waarbij de transactiekosten laag of onbestaand zijn zorgen ervoor dat modum zich flexibel zal opstellen. Door ons bedrijf en onze hulpmiddelen flexibel op te stellen willen we blockchain agnostisch zijn en blijven. De huidige risicofactoren verbonden aan huidige blockchain infrastructuren (sociale en technische onzekerheden zoals regelgeving, schaalbaarheid, interoperabiliteit) maakt van blockchain agnostischiteit een essentiële fundering van Modum’s business strategie. Modum wil steeds de klant voorzien van de diensten op de beste infrastructuur beschikbaar.

Wettelijke context (b)

De nieuwe EU GDP wetgeving (ba)

Het eerste product van modum biedt een efficiënt systeem aan waarbij de recente wetswijzigingen centraal staan. De wetgeving en zijn eisen rondom het transport van medische producten voor menselijke consumptie zijn recentelijk aangescherpt in de Europese Unie. Hoofdstuk 9 van de Good Distribution Practice regulation (GDP 2013/C 343/01) vereist nu bewijsstukken die aantonen dat de medicinale producten die verscheept worden niet blootgesteld worden aan condities (hoofdzakelijk temperatuurswijzigingen) die invloed kunnen hebben op de kwaliteit van het product. (1) Nationale regelgevende instanties zien erop toe dat de GDP reguleringen nageleefd worden bij meer dan 10,000 distributienetwerken in de Europese Unie, dit om kwaliteit van de medische producten te garanderen. Het niet naleven van de richtlijnen kan leiden tot intrekking van diens vergunningen. (2) Het is niet uitgesloten dat de Verenigde Staten dit beleid kan overnemen (Chapter 1083: ‘Good Distribution Practice’). (3)

Tot op heden voldoen pharmaceutische bedrijven aan de strenge eisen door middel van dure vrachtwagens met temperatuurstabilisatie of door gebruik te maken van containers afkomstig van externe logistieke bedrijven (3PLs). Voor de meerderheid van de medicijnen (die niet temperatuurgevoelig zijn) is dit een overbodige kost.

1. https://ec.europa.eu/health//sites/health/files/files/eudralex/vol-1/2013_c343_01/2013_c343_01_en.pdf

 2. estimate based on the list of WDA holders in Germany: https://www.pharmnet-bund.de/static/.content/.galleries/downloads/de/am-grosshaendler-namen-stand-201706.pdf

 3. http://www.usp.org/sites/default/files/usp_pdf/EN/USPNF/revisions/c1083.pdf

Een efficiënte oplossing om aan de eisen van deze wetgeving te voldoen (bb)

Modum biedt een efficiënte oplossing voor de transportindustrie, dit laat bedrijven toe om de GDP wetgeving na te leven door middel van Blockchain en Internet-of-Things (IoT) technologie. De oplossing die modum aanbiedt laat toe om te besparen op kosten die anders zeer volumineus zijn voor producten die geen behoefte hebben aan actieve koeling en niet onderhevig zijn aan kwaliteits degradatie door temperatuurschommelingen.
De modum oplossing is als volgt:

 1. Ontworpen naar de huidige standaarden in de pharmaceutische sector, door middel van een temperatuursensor
 2. Geautomatiseerd tot een hoog niveau en volledig draadloos
 3. Gemakkelijk te integreren in bestaande systemen, zonder gateways
 4. Biedt een hoog niveau van data integriteit, authenticiteit, onafhankelijke verificatie, veiligheid, flexibel eigenaarschap en tot slot een basis voor een audit.
 5. Een lage-kost oplossing die op grote schaal ingezet kan worden

Hoe het werkt (c)

De unieke invalshoeken van het Modum systeem (ca)

Modum heeft een systeem ontwikkeld met als focus op bovenstaande designs. Dit heeft geleid tot volgende functies en unieke invalshoeken:

Voor het transport worden de sensor ID, shipment ID en andere alarm criteria vastgelegd in een specifiek smart contract. Bij ontvangst van de goederen zal dit de ontvangers de mogelijkheid geven om te controleren dat de richtlijnen volgens de wetgeving nageleefd zijn. De evaluatiecriteria (in dit voorbeeld temperatuurschommelingen) kan niet retroactief gewijzigd worden. Tijdens het transport wordt de temperatuur constant gecontroleerd en de data intern opgeslagen in het flash geheugen van de sensor. Door gebruik te maken van BLE (Bluetooth Low Energy) dient de verpakking niet geopend te worden om bij ontvangst de goederen te controleren. Bij elke verandering van eigenaar zal de data authenticiteit gecontroleerd worden door het bijbehorende smart contract. De resultaten van deze controle worden opgeslagen op een oncensureerbare blockchain. Afhankelijk van de uitkomst van deze controle zullen de verzender en de ontvanger onmiddellijk op de hoogte gesteld worden door middel van notificaties, dit zal beide partijen toestaan om het product vrij te geven of extra preventieve maatregelen in het leven te roepen. Klanten hoeven geen extra hardware aan te kopen om gebruik te maken van het systeem, een mobiele applicatie is voldoende.

Voor de klant voorziet het Modum systeem:

 1. Een passieve oplossing voor het monitoren van variabelen, dit zonder speciale verpakking, of dure en actieve temperatuur stabilisators.
 2. De bewijsstukken die wettelijke vereist zijn om aan te tonen dat de medische producten stabiel zijn gebleven

Technische details van het Modum systeem (d)

Eerste serie (da)

De volgende details beschrijven de staat en componenten voor de eerste productieserie voor het modum systeem in Q4 2017.

Het modum systeem is ontworpen met als primair doel: automatisatie en beveiliging. Het geheel bestaat uit meerdere hardware en software componenten.

 1. Een pharmaceutisch gekwalificeerde temperatuur sensor, deze controleert de temperatuur tijdens het transport. Communicatie verloopt via de mobiele applicatie die gebruik maakt van het BLE (Bluetooth Low Energy) protocol, daarnaast kan ook gebruik gemaakt worden van NFC technologie (Near Field Communication).
 2. Het dashboard dient voor de voorbereiding van het transport (bv. het instellen van alarm criteria) en daarnaast voor de tracking van de zendingen, data visualisatie en het verzamelen van analytische gegevens. Deze gegevens kunnen gebruikt worden om statistische berekeningen uit te voeren op historische data, bijvoorbeeld het vergelijken van verschillende zendingen. Alle data kan geëxporteerd worden uit de module.
 3. De mobiele applicatie kan gebruikt worden om de temperatuur sensoren te verbinden met een zending, zendingen te initialiseren en de waargenomen data te visualiseren.
 4. De front-end (dashboard, temperatuur sensoren en mobiele applicatie) communiceren door middel van een back-end server en maken gebruik van een rest API/JSON.
 5. De back-end staat in voor data opslag, evaluatie en verificatie. Daarnaast draait de back-end een Ethereum full node die noodzakelijk is om de smart contract code op uit te voeren.

Transportproces (db)

De klant stelt als eerste de alarm criteria in (min-max temperatuur) alsook de controle-intervallen dmv het dashboard. Tijdens het verpakkingsproces scant de operator de informatie in over de zending (bv. tracking nummer), en maakt daarbij een link aan met een temperatuur sensor dmv een uniek serienummer. Deze sensor wordt samen met de producten verpakt. Dit proces kan eventueel versneld worden in een industriële omgeving door middel van NFC. In de back-end wordt een specifiek smart-contract aangeroepen (waarbij de temperatuur variabelen en zending parameters al zijn opgenomen). Het controleren van de temperatuur start onmiddellijk of na een vooraf opgegeven tijdsbestek. Tijdens het transport kan er informatie opgevraagd worden van de sensor, waaronder: zendingsinformatie en temperatuur. Bij ontvangst kan er door middel van BLE zendingsinformatie bekeken worden zonder de verpakking te openen.

Naleving van de wetgeving wordt op meerdere manieren gecontroleerd:

 1. De sensor geeft afwijkingen weer dmv 3 LED’s die zichtbaar zijn voor de operator.
 2. De smartphone applicatie geeft op grafische wijze data en afwijkingen weer, zelfs als de telefoon niet verbonden is met het internet.
 3. In de back-end wordt de data gevalideerd en opgeslagen, tussenkomst van een derde partij is onmogelijk. Alle informatie is publiekelijk zichtbaar op de ledger.

Het smart contract slaat de hash van de metingen op, een ja/nee uitkomst over het naleven van de vooropgestelde parameters en een bron naar de data op voor eventuele verificatie op de blockchain. (bv. PostgreSQL of database van de klant)

Modum temperatuur sensors (dc)

De specificaties van de temperatuur sensors (eerste serie):

Veiligheidsconcept (dd)

De Modum temperatuursensors moeten verschillende risico en aanvals scenario’s de baas kunnen. (4) Met duizenden sensoren in omloop is manipulatie, disassemblatie of manipulatie van firmware of flash memory mogelijk. De behuizing is tamper-resistent en waterproof. Alle componenten met een serienummer (bv. temperatuursensor, system-on-a-chip) zijn geregistreerd in een databank met geautoriseerde sensoren. Op deze manier kunnen nagemaakte, gestolen of gemanipuleerde sensoren herkend worden. De cryptografische processor in de sensor verbergt de privé sleutels (die gebruikt worden om digitale handtekeningen te plaatsen bij metingen, timestamps, enz.) en zorgt ervoor dat de privé sleutels niet geexporteerd kunnen worden. De publieke sleutel van elke sensor wordt gebruikt door het systeem om te garanderen dat end-to-end data authentiek is. De smart contracts van het modum systeem zijn open-source en kunnen door iedereen bekeken worden. (5)

Het modum systeem voorziet klanten van meerdere levels toegangscontrole en staat enkel geautoriseerde verzenders of ontvangers toe om acties uit te voeren met de sensors.

 4. See the upcoming security whitepaper at https://modum.io/modum_securitywhitepaper.pdf

 5. https://github.com/modum-io/smartcontract/blob/master/TemperatureMeasurementA2.sol

Wettelijke-naleving-als-service business model (e)

Last-mile logistiek (ea)

Tijdens de uitgebreide proof-of-concept fase van modum werden er testprojecten opgericht in samenwerking met verschillende klanten. Hieruit bleek dat de oplossing die Modum bood de hoogste waarde heeft als last-mile logistieke dienst in de pharmaceutische transportsector. Hiermee rekening houdend zal modum zijn diensten aanbieden in een ‘betaal-per-zending’ model.

De ‘last-mile’ van de pharma transportsector begint wanneer de afgewerkte producten het productieproces verlaten en eindigen wanneer deze arriveren bij de apotheek en ingenomen worden door de patiënt. Tussen de producent en de apotheek bevindt zich doorgaans nog de groothandelaar. (6) In de Europese Unie vinden er 200 miljoen zendingen plaats per jaar in deze sector. (7)

 6. ‘Nearly three-quarters of all medicinal […] are distributed through pharmaceutical full-line wholesalers.’ http://www.girp.eu/files/GIRP-IPF%20Study%202016.pdf

 7. ‘Number of minimum daily Wholesaler deliveries to Pharmacies across the EU27’ multiplied by ‘Number of retail and hospital pharmacies and dispensing doctors’ multiplied by working days. http://eprints.lse.ac.uk/51051/1/Kanavos_pharmaceutical_distribution_chain_2007.pdf http://www.girp.eu/files/GIRP-IPF%20Study%202016.pdf

Slechts de start van modum.io (f)

Ons doel is het potentieel dat blockchain technologie biedt toepassen in de back-end van de transportsector. De meeste logistieke bedrijven hebben kleine winstmarges en veel concurrentie. Dit weerhoudt hen ervan om te innoveren en het bespaart al helemaal geen kosten – daarom focussen we ons op het aanbieden van kostenbesparende diensten voor onze klanten in de pharmaceutische industrie.

Eenmaal de blockchain een bewezen, kostenbesparend onderdeel is van de logistieke transportsector worden additionele toepassingsgebieden mogelijk zonder exponentiële kostentoename. We zijn in staat om unieke producten af te leveren door extra klimaat sensors toe te voegen aan onze hardware. Denk hierbij aan bewegingssensoren bij breekbare goederen of lichtsensoren om aan te tonen dat een pakket geopend is tijdens transport en direct een regeling te treffen bij de verzekering. Daarnaast kunnen ook vochtigheidssensoren ingezet worden om ruwe materialen zoals zout, hooi of gespecialiseerde paardenvoeding te controleren. Dit zijn slechts enkele voorbeelden die al besproken zijn tijdens onze test cases in samenwerking met de potentiële klanten.

Door deze nieuwe technologie aan te bieden verwachten wij dat Smart Logistics (of Supply chain 4.0) een rol wisseling zal betekenen tussen het “vervoerde product” en de “verzender”. Een zelf afhankelijke zending kan zichzelf optimaliseren ten voordele voor de winst en rechtstreeks kosten betalen aan service providers.

Het ervaren team (fa)

Het ervaren team van modum gelooft erin dat technologie het antwoord is op ‘s werelds meest urgente problemen. Ons hoog capabel team heeft een grote waaier competenties en ervaring om ons cliënteel een hoogwaardige dienst te verlenen.

→ Malik El bay, ervaring in het bouwen van producten in een startup omgeving. Met reeds twee startups achter de rug is hij de leider van het team en de strategische groei binnen Modum.

→ Dr. Stefan Weber, een fysicus met industrie en startup ervaring. Hij beheert de hardware ontwikkelingen en wettelijke nalevingsaspecten.

→ Sacha Uhlmann heeft een achtergrond in peer-to-peer systemen en kwaliteitscontrole. Hij is leider rond systeemontwikkeling en hoofdarchitect van Modum.

→ Simon Dössegger, een mechanisch ingenieur die zijn laatste startup verkocht aan gigant GoPro. Hij leidt de product strategie en business ontwikkelingen.

→ Andreas Knecht is een ingenieur en IoT guru. Hij is verantwoordelijk voor hardware en firmware ontwikkeling.

→ Marc Heimgartner, Tim Strasser, Guilherme Sperb Machado, Moritz Schneider and Sebastian Stephan zijn de hoofd ontwikkelaars van het modum systeem.

→ Michael Taylor en Ozan Polat zijn het hoofd van het marketing en communicatieteam. Zij brengen marketing ervaring over vanuit grote tech startups.

→ Dr. Thomas Bocek is de resident blockchain expert, met een PhD in gedecentraliseerde peer-to-peer systemen.

→ Marc Degen, blockchain investeerder, gidst het modum team op weg met zijn kennis over digitalisering.

→ Werner Spörri, voorzitter en voormalig investment bankier draagt bij in de financiële en wetgevende context.

→ Pascal Degen, momenteel aan het werk als hoofd steriele verpakkingen bij Novartis, brengt fabrieks kennis over rechtstreeks uit de pharmaceutische sector.

→ Michel Schaer, CEO van schaer-pharma biedt inzicht in de pharmaceutische groothandel sector en distributiesector.

Naast het modum team zijn er nog de adviseurs:

→ Prof. Dr. Burkhard Stiller, communicatie, universiteit Zurich. Interesses: blockchain, IP-gebaseerde netwerken, cloud en grid diensten, economie van IP services.

→ Prof. Dr. Erik Hofmann voorzitter logistiek management, universiteit St. Gallen. Schrijver van het boek Supply Chain Finance and Blockchain Technology

→ MLaw Benedikt Schuppli, advocatuur, werkt bij Zwitsers fintech bedrijf Lykke Corp. Lykke bouwt een globale marktplaats dmv blockchain technologie.

→ Dr. Ing. Heinrich Zetlmayer, werknemer bij Lykke Corp, geeft advies over business aspecten rond de token sale, voormalig IBM top executive verantwoordelijk voor transportgerelateerde implementatie programma’s.

De token verkoop (g)

Modum is een bedrijf met een werkend product, commerciële drijfkracht en grote collaboraties. De token verkoop is zorgvuldig onder de loep genomen. Het primaire doel van de token verkoop is om een mechanisme te ontwikkelen waardoor modum efficient hun visie kan uitwerken: om de transportindustrie te verbeteren met behulp van opkomende technologische ontwikkelingen. Daarnaast is het ook belangrijk dat de interesses van de investeerders overeenstemmen met die van van het team. Door dit alles is Lykke Corp uitgekozen om advies te geven bij de token verkoop en alle gerelateerde activiteiten.

Token economie (ga)

De Modum token (MOD) is een profit share token met stemrecht en dividenden recht. De maximale hoeveelheid tokens bedraagt 30 miljoen. 20.1 miljoen tokens worden aangeboden in de token verkoop, 0.9 worden gebruikt om de kosten van de token verkoop te dekken en om het bug bounty programma te bekostigen. De overige 9 miljoen zijn gereserveerd voor modum en worden verworven bij het bereiken van mijlpalen. Investeerders stemmen of de tokens vrijgegeven mogen worden (of de mijlpaal behaald is), daarna worden de tokens mogelijk vrijgegeven aan het team. Vergrendelde tokens hebben geen dividenden of stemrecht. De MOD token draait op de Ethereum ERC20 technologie. Alle code omtrent de smart contracts is publiek toegankelijk (8) en is gereviseerd door Lykke Corp en Consecom (IT security consultancy).

 8. visit: http://github.com/modum-io

Mijlpalen (gb)

De tegoeden die verzameld worden door de token verkoop worden gebruikt om vooropgestelde mijlpalen te behalen die aan bod komen in de road map hieronder. De data in de roadmap is de vroegste datum mogelijk, er zal geen stemronde plaatsvinden voor deze datums bereikt zijn. De mijlpalen die vooropgesteld worden zijn een directe invulling op hetgeen de markt nodig heeft op dit moment. Door de snelle evoluties in de blockchain ecosystemen zijn deze mijlpalen slechts indicaties. Als een mijlpaal aangepast moet worden door veranderingen in de blockchain industrie zal er een additionele stemronde ingelast worden. In het geval van een negatieve stemronde kan modum een nieuwe stemronde in het leven roepen na minimum 90 dagen. Geen enkele mijlpaal kan overgeslagen worden door Modum. Wij binden ons aan deze mijlpalen, ongeacht de uitkomst van de token verkoop en totale hoeveelheid tegoeden vergaard.

Mijlpaal 1 – Ten vroegste 22 oktober 2017

Het doel is om een degelijk token minting systeem op te zetten en het token distributieproces te lanceren. Hierbij worden 900,000 tokens vrijgegeven aan het modum team. (3% totale supply) Het distributieproces hanteert het FIFO systeem, alle contributies worden samengezet in 1 lijst. De tijdstempel per block dient als conversie naar USD, wat daarna de uiteindelijke aantal MOD tokens berekent en uitreikt. Een contributie kan in meerdere bonus schijven vallen. Dit volledige proces staat onder supervisie van adviseur Lykke Corp. De vrijgegeven tokens bij deze mijlpaal zijn voor de adviseurs en andere helpende handen in deze token verkoop en het bug bounty programma.

Mijlpaal 2 – Ten vroegste Q1 2018

Het doel voor Q1 is het op de markt brengen van de eerste producten, massaproductie van de sensoren en het product ecosysteem (applicatie, validatie en kwalificatie). Minstens twee omgevingssensoren worden geïntegreerd in het hardware platform (temperatuur en beweging) en naast Ethereum op tenminste één van de volgende blockchains: IOTA, NEO, Fabric, ETC of Rootstock. 3,000,000 tokens worden vrijgegeven aan modum na een positieve stemronde.

Mijlpaal 3 – Ten vroegste Q1 2019

Het doel voor Q1/19 is het opstarten van een volgende generatie sensoren met real-time interactie (via huidige of reeds nieuwe technologieën, zoals LoRaWAN). Ten minste één extra omgevingssensor zal worden geïntegreerd (licht of vochtigheid) en naast de reeds bestaande blockchains geïntegreerd op: IOTA, NEO, Fabric, ETC, Rootstock, Waves, Tezos, EOS of Cosmos. 3,000,000 tokens worden vrijgegeven aan modum na een positieve stemronde.

Mijlpaal 4 – Ten vroegste Q1 2020

Het doel voor Q1/20 is het lanceren van een volgende generatie sensoren met een real-time, on-chip blockchain node. Daarnaast zal een extra omgevingssensor worden geïntegreerd en zal de volledige modum software geleverd worden in een compleet gedecentraliseerde architectuur. 3,000,000 tokens worden vrijgegeven aan modum na een positieve stemronde.

Het stemrecht en de dividenden (gc)

Bij de publiceren van het jaarlijks rapport kan modum claimen of hun huidige mijlpaal behaald werd of niet. Bij het publiceren van het rapport wordt de startdatum van de stemronde vastgelegd. De stemperiode loopt gedurende twee weken. Elke MOD token in omloop heeft 1 stem. Vergrendelde tokens kunnen niet stemmen. De standaard status van een stem is ‘ongeldig’. Het totale aantal stemmen bepaald het quorum van de stemmen, een meerderheid positieve stemmen is nodig om te bepalen of een mijlpaal behaald werd. Is de mijlpaal behaald? Dan worden de vastgestelde hoeveelheid tokens vrijgegeven aan het modum team.

Het modum team beslist de uiteindelijke beloning in dividenden die wordt uitgekeerd. Een equivalent wordt omgezet naar Ether en verstuurd via het MOD smart contract. Het smart contract evalueert de huidige MOD bezittingen en keert winsten uit aan token holders in de vorm van Ether (ETH). Het stem en dividenden contract is open-source.

Vroege belegger stimulans (gd)

De token pre-sale is enkel toegankelijk mits een invitatie. De pre-sale begint in augustus en heeft als prijs 1.00 USD/MOD met daarop een korting van 50% (0.50 USD/MOD). De daaropvolgende 6 miljoen worden verkocht met een korting van 15% (0.85 USD/MOD). De daaropvolgende 6 miljoen worden verkocht aan de prijs van 1.00 USD/MOD. Bij het overschrijden van het maximum van de korting schijf zal het bedrag overgedragen worden naar de daaropvolgende schijf. Indien er teveel tegoeden verzonden werden zullen deze teruggestort worden.

Bug bounty programma (ge)

Modum engageert zich samen met de ontwikkel community en heeft een ‘code is wet’ waardesysteem geimplementeerd. Bij elke grote platform release opent Modum een nieuwe fase van het bug bounty programma. Elke ontwikkelaar die een bug meldt krijgt een vooropgesteld aantal punten, naargelang de risicofactor van de bug. Het aantal punten wordt berekend volgens het OWASP risico model.

In de eerste fase zal het token smart contract gecontroleerd worden door de community op bugs. 3% van de totale supply gaat naar het Bug Bounty programma, 25,000 tokens specifiek voor het token contract.

Aankoopprocedure (gf)

Om MOD tokens aan te kopen tijdens de token verkoop dient men te registreren op token.modum.io en de ToS te aanvaarden. Door de voorwaarden goed te keuren verklaar je onder andere dat je geen resident bent van een land waarbij de interesses en zijn regels in direct conflict zijn met de aankopen van MOD tokens. Je zal gevraagd worden te bevestigen dat je geen inwoner bent van de VS, Singapore of een ander land waar Amerikaanse embargos en sancties een macht uitvoeren. Denk hierbij aan Iran, Noord Korea, Syrië, Sudan of Cuba. Voor verdere details: lees de Terms of Token sale. Na bevestiging van je e-mailadres moet je een Ethereum adres aanmaken en deze invoeren op de website. In een volgende stap voer je het eventuele refund-adres in. Tot slot wordt een persoonlijk BTC/ETH adres gegenereerd om je MOD tokens aan te kunnen kopen. Een e-mail wordt verstuurd bij succesvolle betaling. De gehanteerde conversie van BTCUSD / ETHUSD wordt vastgelegd volgens de tijdstempel van de betaling. De exacte hoeveelheid tokens die in distributie gaan wordt vastgelegd en gecommuniceerd tijdens de distributie van de MOD token.

Het minten van MOD tokens (gg)

De MOD tokens worden ten laatste 30 dagen na de token sale gedistribueerd. De code voor de creatie van de tokens is open-source. De initiële distributie is alsook de eerste mijlpaal op de roadmap. Bij het ontvangen van de distributie ontvangt elke belegger een e-mail

met hun bindende aantal modum-tokens die ze ontvangen en de datum

en tijdstip van distributie naar hun token wallet. Voor meer informatie

regelgevende en juridische aspecten, zie het document Token Terms of Sale.

Marktsegmentatie (h)

Last-mile logistiek verloopt meestal in twee stappen: van producent naar groothandel en van groothandel naar dokters, ziekenhuizen en apotheken. Een aparte sector is mail-order apotheken die de derde partij overslaan en rechtstreeks leveren aan de patiënt.

Producent tot groothandel (ha)

Ongeveer 10% van de 200 miljoen jaarlijkse zendingen vindt plaats tussen producent en groothandelaars. Deze zendingen bestaan uit paletten met daarop het eindproduct. Het potentieel van modum zit hierbij bij de kleine en middelgrote pharmaceutische producenten. (Gemiddeld jaarlijks volume 1000-10,000 zendingen)

Distributie groothandel (hb)

90% van het totale volume vindt plaats tussen groothandelaar en ziekenhuizen, dokters of apotheken. Groothandelaars zijn vaak zelf in het bezit van voertuigen en laten slechts de helft leveren door een externe logistieke firma. Er zijn om en bij 750 groothandelaars in de Europese Unie die in totaal meer dan 180,000 apotheken en dokters voorzien van voorraad. (10)

Mail-order apotheken (hc)

Mail-order apotheken zijn een special geval binnen de last-mile logistiek, zij leveren namelijk rechtstreeks medicijnen aan de patiënt, goed voor een jaarlijks bestek van 20 miljoen zendingen binnen de EU. Het segment groeit snel en is goed voor 2% van de totale omzet binnen de last-mile sector. (11) (Het gemiddelde omzetcijfer van e-commerce binnen verschillende industrieën is momenteel in stijgende lijn en bedraagt 8%.) (12) De grootste mail-order apotheek in Europa, DocMorris heeft 2,5 miljoen klanten onder zich en heeft een jaarlijkse omzet van meer dan 350 miljoen CHF. (13)

10. http://www.girp.eu/fles/GIRP-IPF%20Study%202016.pdf

11. http://www.apotheke-adhoc.de/nachrichten/apothekenpraxis/nachricht-detail-apothekenpraxis/versandapotheken-legen-um-30-prozent-zu/?L=1?t=1

 12. https://www.emarketer.com/Article/Worldwide-Retail-Ecommerce-Sales-Will-Reach-1915-Trillion-This-Year/1014369

 13. https://www.docmorris.de/service/unternehmen/presse/pressemitteilungen/2016/docmorris-vorreiter-beim-faelschungsschutz

Van testfase tot markttoetreding (j)

Sinds de oprichting in 2016 heeft modum meerdere testcases in elk segment van de last-mile logistiek. Dit om feedback te kunnen vergaren van klanten en gebruikers voor het optimaliseren van de ontwikkelingen en de te kiezen marktstrategie, business model en prijsmodel. Bij deze testcases werd gebruik gemaakt van een vrij verkrijgbare temperatuursensor, een TI sensor tag en zelfontwikkelde software om te communiceren met het modum systeem.

Testcase 1 (ja)

De eerste testcase werd uitgevoerd in 2016 te Zwitserland. Zendingen van een pharmaceutische producent werden gemonitord tijdens hun reis van producent naar groothandelaar.

Gedurende een periode van 6 weken hebben verschillende temperatuursensoren meer dan 10,000 datapunten vastgelegd en succesvol de meerderheid van de zendingen gemonitord.

Uit deze gegevens bleek dat verbeteringen nodig waren op de volgende vlakken:

 1. De verbinding tussen de temperatuursensor en de mobiele applicatie moet vlotter verlopen
 2. Data transfer snelheid moet verbeterd worden
 3. Een dashboard voor analyse van de datapunten moet ontworpen worden

De voordelen van het gebruik van dergelijk systeem door een pharmaceutisch producent is de bredere waaier logistieke partners die het met zich meebrengt en het verzekeren van het naleven van wettelijke richtlijnen.

Testcase 2 (jb)

Bij de tweede testcase werden zendingen tussen een groothandelaar en verscheidene ziekenhuizen, klinieken en apotheken gemonitord waarbij per zending het volume werd volume werd vergroot.

Bij deze testcase waren de connectiviteitsproblemen en snelheidsbeperkingen reeds van de baan. Daarnaast werd een dashboard ten behoeve van kwaliteitscontrole en het verzamelen van data geïntroduceerd en uitgetest. Het versnellen van het uitlezen van data op de temperatuursensoren was een belangrijke les tijdens testcase 2.

Daarnaast heeft modum.io een internationale zending uitgetest om de technologie intercontinentaal op de proef te zetten.

Testcase 3 met 3PL en mail-order apotheek (jc)

Een goede les uit de vorige testcases en marktstudies is dat directe integratie in het proces van een externe logistieke provider met een reeds bestaand, hoog volume modum aanzienlijk zou helpen in het verbeteren van de schaalbaarheid van het project. Pick-up en hand-over wordt in dit geval namelijk voorzien door hetzelfde bedrijf.

Door gebruik te maken van een externe logistieke provider blijft het proces voor de verzender hetzelfde: plaats de sensoren in de zendingen en verzend ze naar de 3PL provider. Voor aflevering aan het ziekenhuis of de apotheek zal de 3PL driver gebruik maken van hun scan apparatuur om te controleren of alle wettelijke normen nageleefd zijn. Deze kan dan kiezen om de zending te aanvaarden of om preventieve maatregelen in te voeren om toekomstige problemen te voorkomen.

Tijdens de derde, betaalde testcase ism met de Zwitserse marktleider op het vlak van logistieke zendingen was het doel van Modum om zich te bewijzen op het vlak van schaalbaarheid van het product. Dit verliep in twee fases: in de eerste fase heeft modum de klantprocessen geïmplementeerd en gestabiliseerd. In de tweede fase heeft Modum de uitleestijd van de sensors nogmaals verbeterd. Het doel van de klant was om 95% van de pakketten uit te lezen binnen een tijdsbestek van 30 seconden, Modum slaagde erin om 100% van de zendingen uit te lezen binnen 8 seconden. Tijdens de meeting die volgde op deze testcase werd bevestigd dat het systeem van Modum geschikt is voor massa adoptie en de klant raadde integratie van het modum systeem aan in het bestaande 3PL systeem.

Business en prijsstrategie gebaseerd op testfases (jd)

Door gebruik te maken van het Modum systeem kan de kost per zending afnemen met maarliefst 60%. Als we de 200 miljoen pharmaceutisch gerelateerde zendingen per jaar in acht nemen is een kostenbesparing van maarliefst 3 miljard dollar mogelijk binnen deze industrie.

De service die modum aanbiedt is een eenvoudig ‘betaal-per-zending’ model. Uit de marktstudies en testcases bleek dat klanten bereid waren tot 10 dollar per zending te betalen. In vergelijking met klimaat controlerende transportoplossingen heeft modum de algemene verzendingskosten weten verminderen en de mogelijkheid voorzien om verdere kostenbesparingen in de toekomst mogelijk te maken (door middel van automatisatie).

Huidige status en go-to marktstrategie (je)

Op dit moment wordt het modum systeem geïntegreerd in het systeem van een last-mile logistieke service provider in Zwitserland. Modum wil deze integratie rond hebben in Q4 2017 door gebruik te maken van de eerste serie temperatuursensoren. Klanten uit de groothandel en mail-to-order sectoren staan paraat. Indien deze fase succesvol beëindigd wordt zal het betreden van de markt aanvangen in Q1 2018. Eenmaal deze integratie voltooid is met onze eerste partner kan de logistieke provider het pharmaceutisch SME segment betreden met een additionele dienst.

Naast deze ontwikkeling is modum in contact met klanten uit de pharmaceutische industrie in het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk; Duitsland, Turkije en Vietnam.