Het Bitcoin lightning netwerk – Samenvatting (Nederlands)

17 Jan

Het Bitcoin lightning netwerk

Bron: https://lightning.network/lightning-network-summary.pdf

Vertaling door: https://coininfo.be 

Bitcoin adres: 16WHXMKsLHzG68oqZbKiF8fYRzxSqo1abg

Het Lightning netwerk is een gedecentraliseerd systeem voor directe microbetalingen met hoog volume, in tegenstelling tot het klassieke financiële stelsel komt er in dit netwerk geen derde partij aan te pas. Dit heeft als gevolg dat derde partij risico’s uitgesloten zijn.

Bitcoin (de populairste digitale munteenheid tot op heden) laat iedereen toe om een waarde transactie te verrichten zonder dat hierbij tussenpersonen of bewaarplaatsen aan te pas komen. Bitcoin bevat een geavanceerd script dat gebruikers toelaat om transacties te verrichten. Er zijn echter zwakke punten in het gedecentraliseerde design van Bitcoin. Transacties die gevalideerd moeten worden op de bitcoin blockchain nemen tot wel 1 uur in beslag vooraleer deze definitief bevestigd en onomkeerbaar zijn. Micropayments worden daarnaast zeer onregelmatig gevalideerd en de hoge netwerkkosten die betaald moeten worden maken dergelijke transacties onmogelijk.

Het Lightning netwerk heeft als doel om deze problemen op te lossen. Het is een eerste implementatie van een multi-party smart contract (programmeerbaar geld) die gebruik maakt van bitcoin’s ingebouwde scripting technologie. Het Lightning netwerk is voorloper op het vlak van deze technologische ontwikkelingen.

Directe betalingen. Bitcoin verzameld transacties in blocks die elke 10 minuten gecreëerd worden. Betalingen worden geacht correct gevalideerd te zijn mits er 6 block bevestigingen zijn, dit neemt dus ongeveer 1 uur in beslag. Op het Lightning netwerk hebben betalingen geen block bevestigingen nodig maar zijn deze direct en atomisch. Lightning kan dus gebruikt worden aan de kassa in de winkel (PoS toepassing), om directe betalingen tussen gebruikers toe te laten of op een andere manier waar directe betalingen een must zijn.

Micropayments. Nieuwe handelsplatformen kunnen geopend worden die gebruik maken van micropayments. Lightning laat gebruikers toe om zonder beperkingen een fractie van een bitcoin te versturen (vb 0.00000001 bitcoin). De bitcoin blockchain hanteert momenteel een minimum output die vele malen hoger ligt, daarnaast wordt er een vaste transactiekost aangerekend die het uitvoeren van micropayments onmogelijk maakt. Lightning laat kleine betalingen toe en maakt tegelijkertijd gebruik van gevalideerde bitcoin transacties.

Schaalbaarheid. Het bitcoin netwerk zal veel meer transacties moeten kunnen ondersteunen om de last die het ondervindt van geautomatiseerde betalingen te kunnen slikken. De opmars van apparaten die met elkaar in verbinding staan hebben nood aan een platform waarbij machine-to-machine betalingen en geautomatiseerde micropayments mogelijk zijn. Lightning netwerk transacties worden uitgevoerd naast de blockchain zonder hierbij het eigenaarschap of vertrouwen van het bitcoin netwerk af te vaardigen, dit zal gebruikers de mogelijkheid geven om ongelimiteerde transacties te verrichten tussen apparaten.

Hoe het werkt. Tegoeden worden geplaatst in een bitcoinadres kanaal dat gebruik maakt van meerdere handtekeningen. Dit kanaal wordt voorgesteld als de toegang tot het grootboek van bitcoin. Om de tegoeden in het kanaal uit te geven moeten beide partijen overeenkomen over het nieuwe balans. Het huidige balans wordt opgeslagen als de recentste transactie, ondertekend door beide partijen. Om een betaling te verrichten van een adres kanaal dienen beide partijen een nieuwe exit-transactie te ondertekenen. Alle oude exit-transacties worden hierbij ongeldig verklaart.

Het Lightning netwerk vereist geen medewerking van de tegenpartij om het kanaal te verlaten. Beide partijen hebben de mogelijkheid om eenzijdig het kanaal te sluiten en de relatie te verbreken. Aangezien beide partijen meerdere kanalen hebben met meerdere gebruikers op het netwerk kan een transactie verricht worden naar eender wie op het netwerk.

Door de betalingsvariabelen op te nemen op het ogenblik dat er een gevalideerde cryptografische hash is aangemaakt kunnen betalingen verlopen via een netwerk van kanalen zonder dat eender welke partij eenzijdige toegang nodig heeft tot eigendom van de tegoeden. Het Lightning netwerk laat toe wat voorheen niet mogelijk was met de klassieke financiële constructies waarbij het risico bestond op een monopolie. Zonder de nood aan eenzijdig vertrouwen en eigenaarschap kan participatie op het netwerk dynamisch verlopen en open zijn voor allen.