Algemene informatie

1.
Schade door technische fouten, virussen of verkeerde info kan niet worden verhaald op de beheerders van coininfo.be. Alle inhoud van deze website is louter informatief en steeds vrijblijvend. Deze website biedt geen beleggingsadvies. Raadpleeg altijd een professional als u toch beslist om te beleggen.

2.
De informatie op deze website is uitsluitend bestemd voor gebruik door de bezoeker. Het copyright berust bij de eigenaar van de site of bij de leveranciers. Elk niet schriftelijk goedgekeurd gebruik van de onderdelen van de disclaimer is bij wet strafbaar. Namaak, verspreiding of opslag van (een deel van) deze site, zonder schriftelijke toelating is ten strengste verboden! Hieronder valt ook de informatie die is opgeslagen op een met de website verband houdend medium opgeslagen.
De incassoclausule: Bij copyrightschending zoals omschreven in deze disclaimer behouden wij het recht om een bedrag van 10,00 euro per artikel, per week in rekening te brengen zolang de overtreding plaatsvind.

3.
Coininfo.be is een Belgisch product gebouwd in en beheerd vanuit België. Eventuele rechtszaken dienen dan ook voor een Belgische rechtbank te worden ingediend.

Contact: [email protected]

4.
De beheerders respecteren de privacy van alle gebruikers van deze site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft altijd vertrouwelijk wordt behandeld. Wij gebruiken uw gegevens alleen om de diensten waar u om gevraagd heeft te voldoen. Voor meer informatie raden we u aan de privacy policy te raadplegen.

5.
Bitcoin en altcoins worden aanschouwd als een investering met hoog risico. Uw kapitaal loopt risico. Beleggen neemt altijd een zeer hoog risico met zich mee. Voordat u begint met beleggen is het verstandig om eerst voldoende kennis op te doen, de artikelen op de website raadplegen kan een goed startpunt zijn, dit is echter geen beleggingsadvies. Zorg dat je over voldoende vermogen beschikt buiten het vermogen dat je gebruikt om te beleggen: Investeer alleen vermogen dat je bereid bent om te verliezen. Wij raden u af om een lening aan te gaan om te investeren in Bitcoin of altcoins.  Wanneer u twijfelt over mogelijke risico’s dient u een onafhankelijke, financiële expert in te schakelen. Adviezen van coininfo.be zijn dan ook vrijblijvend en niet gericht op uw persoonlijke situatie. Alle informatie is louter informatief, fouten voorbehouden.

Geen enkele vorm van inhoud mag worden gezien als aanbeveling tot een investering in welke vorm dan ook. Ons doel is louter informatie te verschaffen, niet het aanzetten tot risicovolle beleggingen. Eventueel verlies of schade kan dan ook niet aansprakelijk worden gesteld aan coininfo.be of diens auteurs.

6.
De informatie en links verzameld op de website van coininfo.be zijn ter informatie voor de bezoeker. De beheerders zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud van websites die gekoppeld zijn aan linken op haar website. Niettegenstaande de beheerders deze linken met de grootste voorzichtigheid legt is het voor haar niet mogelijk om ten alle tijde te garanderen dat de inhoud van de aangeboden websites niet aanstootgevend zijn of illegale inhoud bevatten. De bezoeker die dergelijke inhoud opmerkt via een link van coininfo.be wordt verzocht dit zo snel mogelijk te melden zodat wij de nodige stappen kunnen ondernemen. Dit via [email protected]

De beheerders kunnen op elk moment bepaalde linken toevoegen of wegnemen. Zij hoeft hiervoor geen enkele verantwoordelijkheid af te leggen aan de bezoekers van de website of de eigenaar van de betreffende websites.

7.
Coininfo.be is een partner van Litebit.eu, bij technische problemen of vragen over het Litebit platform kan u bij Litebit terecht. Heeft u toch een negatieve ervaring met Litebit, mag u het ons zeker melden op [email protected]