Hoe werkt de blockchain technologie? De blockchain technisch bekeken!

We hebben in een eerder artikel al aangehaald wat blockchain technologie is. In dit artikel nemen we het technische aspect van blockchain onder de loep. Hoe werkt de blockchain technologie? De blockchain is een harmonie van drie bestaande technologieën namelijk:
• Privésleutel cryptografie
• Een gedistribueerd netwerk met een gedeelde ledger
• Een aanmoediging om de transacties en veiligheid te waarborgen

Priv̩sleutel cryptografie РHoe werkt de blockchain technologie?

Twee mensen willen een transactie verrichten via het internet.
Persoon A en B hoe werkt de blockchain technologie

Beiden zijn eigenaar van een privésleutel en een publieke sleutel.
Privesleutel hoe werkt de blockchain

Het doel hiervan is om een veilige, digitale identiteit te creëren als referentie. Identiteit is gebaseerd op het bezit van de publieke en private cryptografische sleutels.
Deze combinatie kan gezien worden als een digitale handtekening. Dit blijkt zeer handig om eigendommen vast te leggen.
digitale handtekening

Bitcoins stap voor stap kopen en verkopen, dat kan eenvoudig via Bancontact, iDeal of myBank.
Klik hier voor meer informatie.

Identiteit

Eigendomscontrole is echter niet genoeg om digitale relaties te beveiligen. De authenticatie mag dan wel al opgelost zijn, de transacties moeten nog steeds goedgekeurd worden. (autorisatie)
Bij de blockchain begint dit bij een gedistribueerd netwerk.

Een gedistribueerd netwerk

De nood aan een gedistribueerd netwerk kan het best geïllustreerd worden met het ‘als een boom in het bos valt’ voorbeeld.
Als een boom in het bos valt en er zijn camera’s aanwezig om dit waar te nemen dan zijn we er heel zeker van dat dit gebeurd is. We hebben visueel bewijsmateriaal dat dit heeft plaatsgevonden ook al zijn de specifieke omstandigheden (hoe en waarom) niet duidelijk.
De waarde van de Bitcoin blockchain zit hem in het grote netwerk waar veel ‘validators’ (goedkeurders), zoals onze camera’s in ons voorbeeld, een consensus bereiken waarin ze hetzelfde hebben waargenomen op hetzelfde moment. In plaats van camera’s te gebruiken passen ze wiskundige verificatie toe.

Kort samengevat; de grootte van het netwerk is zeer belangrijk om de veiligheid van het netwerk te waarborgen.
Dit is 1 van de prominente kwaliteiten bij de blockchain van Bitcoin. Het netwerk is zeer groot en heeft veel computerrekenkracht. Op moment van schrijven wordt de Bitcoin blockchain beveiligd met een rekenkracht van 3,500,000 TH/s. Dit is meer rekenkracht dan alle banken ter wereld bezitten.

Opslagsysteem blockchain

Wanneer cryptografische sleutels gecombineerd worden met dit netwerk vormen zijn een super intelligente vorm van interactie. Het proces begint bij de privésleutel van persoon A die een mededeling maakt van een overdracht. Zoals bij Bitcoin, het versturen van tegoeden. Hier wordt de mededeling toegevoegd aan de publieke sleutel van persoon B.

Protocol

Block van de blockchain

Een block – die de tijd, handtekening en relevante informatie bevat – wordt verstuurd naar alle nodes  op het netwerk.

block distributie hoe werkt de blockchain technologie

Netwerk protocol

Een realist kan zich vragen stellen bij het “boom die valt in het bos” experiment. Waarom zijn er miljoenen camera’s aan het wachten tot er een boom omvalt? Kortom, hoe verzamel je zoveel computerrekenkracht om het netwerk te beveiligen? Hoe werkt de blockchain technologie in dit aspect?

Voor open, publieke blockchains wordt hierbij gebruik gemaakt van mining. Mining is een unieke oplossing.

Bij blockchains wordt er een beloning uitgereikt voor het aanbieden van computerrekenkracht. Het is dus deze beloning die de aanmoediging zal geven.

Bij Bitcoin is het doel van dit protocol om de mogelijkheid te elimineren dat 1 bitcoin meerdere keren uitgegeven wordt op hetzelfde moment. (Double spending)
Bitcoin gedraagt zich dus als een eigendom. Daarnaast is elke bitcoin uniek en heeft zijn vaste hoeveelheid. Om hierop toe te zien heeft elke node die op het netwerk zit wiskundige formules die bevestigen dat elke bitcoin slechts eenmaal uitgegeven en ontvangen wordt.

Er wordt dus als het ware ‘gestemd’ met computerrekenkracht. Deze ‘stemmen’ bereiken tezamen een consensus (akkoord) die een block goedkeuren en een invalide block weigeren.
Deze blocks komen tezamen in een ketting wat we de blockchain noemen.
Hoe werkt de blockchain technologie illustratie

Hoe werkt de blockchain technologie: alles tezamen

Het type, de hoeveelheid en de verificatie kan verschillen voor elke blockchain. Dit hangt af van het protocol dat gebruikt wordt; in het protocol liggen de regels vast wat een geldige transactie is.

Is je interesse gewekt en wil je coins kopen die rusten op de blockchain technologie? Dat kan! Klik hier om coins aan te kopen. Voor een uitgebreide uitleg over het aankopen van Bitcoin kan je hier terecht.