Wat is een gedistribueerd grootboek (ledger)?

gedistribueerde ledger

Grootboeken; de fundering van het boekhouden zoals we dit vandaag de dag kennen. Grootboeken worden al eeuwen lang gebruikt om goederen en waarde vast te leggen.

Het medium destijds was steen; papyrus of een stuk klei. Toen computers de normale gang van zaken werden in de jaren 90 werd de papieren versie van de grootboeken vervangen door de digitale versie.

Deze vroege digitale grootboeken lijken op de catalogi en boekhouding van de papiergebaseerde wereld en er kan gezegd worden dat digitalisering meer toegepast is op de logistiek van papieren documenten dan de creatie ervan. Papiergebaseerde instellingen blijven de ruggengraat van onze maatschappij: geld, zegels, schriftelijke handtekeningen, rekeningen, certificaten en het gebruik van dubbelboekhouding.

Computerkracht en doorbraken in de cryptografie wereld, samen met de ontdekking en het gebruik van enkele nieuwe en interessante algoritmes hebben de oprichting van gedistribueerde grootboeken mogelijk gemaakt.

In zijn eenvoudigste vorm is een gedistribueerd grootboek een database die onafhankelijk wordt bewaard door elke deelnemer (of knooppunt) in een groot netwerk. De distributie is uniek: records worden niet door een centrale autoriteit aan verschillende knooppunten meegedeeld, maar worden in plaats daarvan zelfstandig geconstrueerd en bewaard door elk knooppunt. Dat wil zeggen, elk knooppunt op het netwerk verwerkt elke transactie, komt naar zijn eigen conclusies en dan stemt over deze conclusies om ervoor te zorgen dat de meerderheid het eens is met de conclusies.

Zodra deze consensus is bereikt, wordt het gedistribueerd grootboek bijgewerkt, en alle knooppunten behouden hun eigen identieke kopie van het grootboek. Deze architectuur zorgt voor een nieuwe behendigheid als een record-systeem dat verder gaat dan een eenvoudige database.

Gedistribueerde grootboeken zijn een dynamische vorm van media en hebben eigenschappen en mogelijkheden die veel verder gaan dan statische papiergebaseerde grootboeken. Voor meer hierover, lees onze gids “Wat kan een Blockchain doen?“. Het komt er op neer om nieuwe vormen van relaties in de digitale wereld te formaliseren en te beveiligen.

De kern van deze nieuwe vormen van relaties is dat de kosten van vertrouwen (tot nu toe door notarissen, advocaten, banken, regelgevende compliance officers, overheden enz.) worden vermeden door gebruik te maken van de architectuur en kwaliteiten van gedistribueerde grootboeken.

Ons artikel “Wat is Blockchain Technologie?” gaat over de kracht van deze nieuwe soorten relaties.

De uitvinding van gedistribueerde grootboeken staat voor een revolutie in hoe informatie verzameld en gecommuniceerd wordt. Dat geld voor zowel statische data (een register) als dynamische data (transacties). Gedistribueerde grootboeken geven gebruikers de mogelijkheid om verder te gaan dan de eenvoudige beheersing van een database en staan toe waardering te geven aan hoe we databases gebruiken, manipuleren en extraheren.