Wat kan een blockchain doen? Ontdek de details.

Wat kan een blockchain doen? Financiële instellingen hebben de verstoring van talloze industrieën de afgelopen 30 jaar gefinancierd; Ze hebben een idee van wat een revolutionaire technologie kan doen voor statische gevestigde bedrijven.

Om verandering voor te blijven hebben banken zich proactief research en development laboratoria opgericht. Verder werden er testcentra gebouwd en zakenrelaties aangegaan met blockchain ontwikkelaars om het revolutionaire potentieel van de technologie volledig te begrijpen.

Financiële instellingen waren de eerste om de sprong te wagen, maar de academie, overheden en adviesbureaus hebben inmiddels ook de technologie bestudeerd.

Al dit werk gebeurd naast hetgeen wat de ontwikkelaars en ondernemers verrichten. Dit door nieuwe manieren te ontdekken om Bitcoin of Ethereum blockchains te gebruiken of zelfs door het oprichten van een volledig nieuwe blockchain.

De laatste drie jaar is dit aan de gang en daarvan komen de resultaten in zicht.
Terwijl sommige gebieden nog moeilijk te begrijpen zijn weten we al dat een blockchain:

Wat kan een blockchain doen? Een digitale identiteit aanmaken

Zoals we in ons vorige artikel ‘Hoe werkt de Blockchain technologie‘ al aangehaald hebben is een component van de blockchain technologie het gebruik van cryptografische sleutels. Door een publieke en private sleutel te combineren ontstaat er een sterke digitale identiteit gebaseerd op het bezit van deze sleutels.

Een publieke sleutel is hoe je herkenbaar bent voor de massa (zoals een e-mailadres) en een private sleutel is hoe je toegang krijgt tot de bezittingen verbonden aan deze publieke sleutel. Cryptografie is een belangrijk gegeven binnen de blockchain revolutie.

digitale handtekening; wat kan een blockchain doen?

En verder ook.. gegevens vastleggen en een historiek aanmaken

Zoals we in ons vorige artikel ‘Wat is een gedistribueerde ledger‘ al aangehaald hebben is de blockchain een innovatie in informatie registratie en distributie. Een ledger is in staat om statische data (registry) of dynamische data (transacties) op te slaan.

In het geval van een registry kan de data opgeslagen worden op de blockchain op drie manieren:
• Onversleutelde data – kan gelezen worden door elke blockchain participant en is volledig transparant.
• Versleutelde data – kan gelezen worden door middel van een decryptiesleutel. Deze sleutel geeft toegang tot de data op de blockchain en bewijst wie en wanneer de data heeft toegevoegd.
• Hashed data – dient als bewijs dat er niet geknoeid is met informatie.

De blockchain hash wordt gegenereerd door nieuwe informatie te combineren met oude reeds gegenereerde data. Digitale vingerafdrukken bijvoorbeeld worden ‘gehashd’ in het blockchain netwerk terwijl de hoofdzakelijke informatie offline kan opgeslagen worden.

Wat doet die historiek precies?

Nog een functie van de blockchain databank is dat het de historiek gebruikt van zichzelf om nieuwe data te valideren. De data hierin is onveranderlijk. Het is quasi onmogelijk om een gegeven in de databank te veranderen. Dit zou namelijk leiden tot het wijzigen van alle data die erop volgt, deze data zou dan gewijzigd moeten worden op elke node op het netwerk. De blockchain is dus eerder een vastleggingsmethode dan een databank.

Platform functies? Wat kan een blockchain doen?

Digitale munteenheden waren het eerste platform dat ontwikkeld werd met behulp van de blockchain technologie. Momenteel zijn we al zo ver gevorderd dat we op de blockchain technologie slimme contracten uitwisselen, dit kan bijvoorbeeld met Ethereum.

Slimme contracten is een algemene term, we kunnen hieronder verstaan:
De ‘vending machines’ slimme contracten, waarbij een externe input leid tot een trigger in een blockchain activiteit.

De slimme legale contracten, ook wel ‘Ricardian contracts‘ genoemd is gebaseerd op het idee dat een contract een ‘samenkomst van partijen’ is en dat het een resultaat vormt van wat de partijen eens zijn. Zo kan een contract een mix zijn van een mondelinge overeenkomst, schriftelijke overeenkomst, en nu ook enkele van de bruikbare aspecten van blockchains zoals tijd stempels, tokens, audits, document coördinatie of bedrijfslogica.

Tot slot zijn er de Ethereum slimme contracten. Dit zijn programma’s die blockchain activa beheersen, uitgevoerd over interacties op de ethereum blockchain. Ethereum is een platform voor slimme contractcode.

Meer informatie over Ethereum vind je in het artikel ‘Wat is Ethereum?

Illustratie wat kan een blockchain doen